Åskskydd, komplett paket

ThunderGuard komplett åskskydd paket

Detta paket innehåller ett CE-märkt inledningsskydd, åskskydd, TG 11, för en inkommande 3-fas elledning och ett skydd, TeleGuard, för en teleledning. Paketet levereras med allt erforderligt kablage, klammer, kabelskor och fästskruvar dvs. allt som behövs för en komplett installation.

Åskskyddet för elledningen skyddar byggnadens elinstallation mot inkommande skadlig överspänning på elnätet. Teleskyddet reducerar överspänning på teleledningen till nivåer som är oskadliga för ansluten tele- och datautrustning samt förhindrar att skadliga spänningar uppstår mellan el- och telenäten.

Paketet kan kompletteras med fler teleskydd för fler telefonledningar samt med fler inledningsskydd för ledningar till ekonomibyggnader, gäststuga etc.

Åskskyddspaketet finns i två varianter, ett för vanlig tele- eller faxlinje och ett för ISDN-linje eller för telelinje med bredband via ADSL.

Paketet levereras med tydliga installationsanvisningar och är mycket lättinstallerat. Vissa delar av installationen ska göras av behörig elektriker.

Priser och beställning här