Bra åskskydd

Åskskydd av en byggnad sker i flera steg:

Steg 1

Inledningsskyddet skyddar mot brand orsakad av överslag i byggnadens ledningsnät samt skyddar teknisk utrustning mot elektronikskador. Merparten av den elektriska och teletekniska utrustning som finns idag innehåller elektronik som är mycket känslig för överspänningar. Ett rätt installerat inledningsskydd är väl investerade pengar, då det ger ett gott skydd mot mer än 90 % av alla skador som orsakas av åska. Redan en överslagskalkyl på vad det kostar att ersätta en skadad fax, trådlös telefon eller dator motiverar detta grundskydd.

Att dra ur kontakterna till elektronikutrustning i byggnaden vid risk för åska kan förvisso skydda just den bortkopplade utrustningen från skador, men inte alla elapparater går eller är lämpliga att koppla bort från husets elnät.

Moderna hushållsmaskiner med elektronik som tvättmaskin eller induktionshäll t.ex. går sällan att enkelt koppla bort.

Satelit TV-mottagare kan tappa inställningar och kräva kanaluppdateringar efter att ha varit urkopplade en längre stund.

Inbrottslarm ger oftast obefogat larm om de kopplas bort från el- och telenät.

Urkoppling kan naturligtvis inte heller skydda byggnadens fasta ledningsnät mot skador från åska.

Observera att enkla överspänningsskydd, sk "åskskydd" av mellanproppstyp, som finns att köpa billigt på många ställen inte kan ge något bra skydd mot inledda åskstörningar. Denna typ av skydd kan möjligen ses som ett komplement, förutsatt att byggnaden har korrekt installerade inledningsskydd.

Vanligen är dessa enkla skydd dessutom helt onödiga eftersom de flesta telefoner, datorer, mikrovågsugnar, hemelektronik m.m. har ett liknande inbyggt grundskydd mot mindre överspänningar.

Steg 2

För den som vill skydda sig ytterligare mot skador till följd av åska, kan komplettera med markspänningsskydd, se Ordlistan.

Steg 3

Den extremt låga sannolikheten för direktnedslag i byggnader med normal byggnadshöjd, med ej utsatt placering, gör att installation av inslagsskydd sällan behövs. Risken för att exempelvis en brand ödelägger byggnaden av andra orsaker än åska är så mycket större, att inslagsskydd är svårt att ekonomiskt motivera för vanliga bostadshus.

Obs! Installation av åskskydd ska ske i ovanstående ordning.

Ett inslagsskydd (Steg 3) utan inledningsskydd (Steg 1) och markspänningsskydd (Steg 2) är helt verkningslöst.

Förr i tiden, i exempelvis kyrkor som varken hade el eller telefon, kunde ett åskskydd med endast "åskledare" (inslagsskydd) göra viss nytta. Men numera då både el- och teleledningar finns i de flesta byggnader, blir situationen helt annorlunda. Med enbart inslagsskydd kommer ett åsknedslag att förorsaka kraftiga ljusbågar inne i byggnadens elektriska installationer. Det är vanligtvis dessa sekundära ljusbågar som orsakar bränder vid åsknedslag.