Åskskydd från ThunderGuard

Brandskadorna på glesbygden och i lantbruket är omfattande, försäkringsbolagen registrerar årligen ca 4 000 brandskador. Enligt försäkringsbolagens statistik bedöms ungefär hälften av alla bränder i byggnader på landsbygden vara orsakad av åska. Betydligt fler skador drabbar datorer, faxar, trådlösa telefoner och annan modern utrustning.

Skydda din fastighet mot åsknedslag

Det finns allt från enkla överspänningsskydd för någon hundralapp som man sätter i vägguttaget och i telefonjacket - till mycket kraftfulla, fast installerade åskskydd. Vid ett blixtnedslag, kan en stor spänningsskillnad uppstå mellan el- och telenäten. Skillnaden kan bli flera tusen volt. Då ett överspänningsskydd som man ansluter till vägguttaget och till telefonjacket skall utjämna denna spänningsskillnad via den kabel som förbinder mellanpropp och telepropp, blir resultatet oftast att kabeln antänds.

Dessa enkla skydd tål helt enkelt inte de mycket stora strömmar som då uppstår. Dessa skydd använder byggnadens skyddsjord i vägguttaget som "åskledare". Vi kan då få skador på andra ställen i byggnaden, eftersom skyddsjorden inte är avsedd för så stora strömmar.

Åskskydd som fungerar

Ett mycket bra skydd mot åska till rimlig kostnad erhålls då man låter installera inledningsskydd för inkommande el- och teleledning. Utrustning finns i varierande prisklasser, varav den dyrare utrustningen är klart överkvalificerad för installation i privata fastigheter. Så vad behövs för att skydda en villa, lantgård eller fritidshus?

Oavsett om el- och teleledningarna hänger i stolpar eller är nergrävda, visar erfarenheten att ett elskydd som klarar en blixtström på 10 000 ampere täcker de flesta behov. Teleskyddet bör tåla 1 000 ampere. För att undvika skador i elinstallationen och anslutna apparater, bör elskyddet begränsa spänningsskillnaderna i byggnaden till ca 1 000 volt. Teleskyddet bör begränsa spänningen till max 500 volt. Fastigheten är då skyddad mot alla inledda blixtströmmar dvs. blixtströmmar som inte är förorsakade av direkt blixtnedslag i den egna fastigheten.

För att skydda fastigheten mot direkta blixtnedslag erfordras ytterligare åtgärder i form av åskledare, ringledare och jordspett i marken runt byggnaden. Dessa omfattande åtgärder är vanligen inte ekonomiskt försvarbara. Sådana utökade åtgärder kan övervägas om byggnaden har ett mycket utsatt läge, exempelvis då byggnaden utgör den högsta punkten i relation till det närmast omgivande landskapet.

Priser och beställning här

pdf ikonBroschyr ThunderGuard (1,8 Mb)
pdf ikonTekniska data