TeleGuard BL 1 - åskskydd för teleutrustning

TeleGuard BL 1 åskskydd för tele

TeleGuard är ett åskskydd för en teleledning och ska alltid monteras tillsammans med ett inledningsskydd för inkommande elledning (TG11 eller TG9).

TeleGuard reducerar överspänning på teleledningen till nivåer som är oskadliga för ansluten tele- och datautrustning samt förhindrar att skadliga spänningar uppstår mellan el- och telenäten.

Teleskyddet är ett av oss utvalt, väl beprövat skydd med både gasurladdningsrör och varistorer. Skyddet levereras med detaljerad installationsanvisning och är mycket lättinstallerat.

Teleskyddet finns i två varianter, BL1 för vanlig tele- eller faxlinje och BL1A för ISDN-linje eller för telelinje med bredband via ADSL.

Priser och beställning här

pdf ikonInstallationsanvisning TeleGuard BL 1