Länkar till information om åska

Åska och åskskydd vid Uppsala universitet
Information och förklaring kring hur åska uppkommer och fungerar samt hur de vanligaste åskskydden fungerar.